foto: finish DFW

We stoppen definitief met het organiseren van marathons.
Nu Sjoerd is overleden worden er geen nieuwe marathons meer op de kalender geplaatst.
Helaas komt het erop neer dat dit het einde van DFW Runners is.
Ik wil iedereen die in de afgelopen 20 jaar bij één of meerdere lopen van DFW Runners meeliepen
bedanken voor hun deelname en veel plezier bij evenementen van andere organisaties.
P.S. Wil je nog uitslagen of oorkonden voor eigen gebruik van de site halen,
wacht er dan niet te lang mee. Volgend voorjaar gaat deze website uit de lucht!